Świętokrzyska izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że od marca 2022 r. każda pielęgniarka/położna naszej Izby regularnie opłacająca składki członkowskie minimum 24 m-ce może skorzystać z organizowanego w ŚIPiP wybranego:

 

- kursu specjalistycznego 1 raz w roku w cenie 50zł.

- kursu kwalifikacyjnego 1 raz na 5 lat w cenie 200zł.

 

Informujemy również, że zwiększyła się kwota dofinansowania udziału w konferencjach, sympozjach, kongresach. Obecnie dofinansowanie wynosi 800zł.

 

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami Regulaminu dofinansowaniu podlegają formy kształcenia realizowane w Świętokrzyskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

 

W wyjątkowych sytuacjach decyzję o dofinansowaniu podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych uwzględniając szczególne okoliczności.

 

Pozostałe warunki Regulaminu nie zmieniły się.

 

Cały Regulamin ze zmianami dostępny na stronie ŚIPiP oraz w Biuletynie

Logo SIP bip inter baner izbypielegniarskie v5 138x66px