PODSTAWOWE ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH SIPIP W KIELCACH

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych ŚIPIP informuje, że jest w stanie zorganizować każdą formę kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na podstawie programów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

      Warunkiem rozpoczęcia kursu jest odpowiednia liczba chętnych uczestników kursu – około 25 osób. Prosimy o składanie wniosków w formie papierowej, które są dla Ośrodka Kształcenia miernikiem zapotrzebowania środowiska pielęgniarek i położnych na kształcenie podyplomowe. Wnioski obowiązujące w Ośrodku dostępne są na stronie głównej SIPIP w zakładce „Wnioski i druki do pobrania”

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach stanowi jednostkę organizacyjną Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

  • Ośrodek realizuje zadania przede wszystkim na potrzeby pielęgniarek i położnych będących członkami Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.
  • Celem Ośrodka jest organizacja i prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach kształcenia ustawicznego, do którego członkowie samorządu są zobligowani zapisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
  • Ośrodek organizuje i realizuje szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy dokształcające na podstawie programów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.
  • Ośrodek zapewnia niezbędną kadrę dydaktyczną, sale wykładowe i ćwiczeniowe z wyposażeniem zgodnym z wymogami programów kursów, zaplecze socjalne a także organizuje szkolenie praktyczne w placówkach stażowych zgodnie z programami kształcenia i podpisanymi porozumieniami.
  • Ośrodek zapewnia realizację kursów na najwyższym możliwym poziomie oraz korzystanie z księgozbioru Biblioteki Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz biblioteki elektronicznej Libra zawierającego w szczególności literaturę określoną w programach kształcenia.

Osoby uprawnione do korzystania ze szkoleń organizowanych przez Ośrodek:

  • W pierwszej kolejności uprawnione są pielęgniarki i położne, posiadające prawo wykonywania zawodu, wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych, regularnie opłacające składkę członkowską w należnej wysokości.
  • Pielęgniarki i położne nie spełniające warunków regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych członkom Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, a także nie będące członkami ŚIPiP mogą odbywać szkolenia organizowane przez ŚIPiP na zasadzie pełnej odpłatności.
  • Plan szkoleń organizowanych przez Ośrodek opracowywany jest 2x w roku (na każde półrocze) i publikowany w Biuletynie i na stronie internetowej SIPiP
  • Kursy dokształcające organizowane są na podstawie programów autorskich opracowanych zgodnie z zapisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
sale szkoleniowe IMG 0539 4i
sale szkoleniowe
Logo SIP bip inter baner izbypielegniarskie v5 138x66px