Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych ŚIPIP informuje, że od 01.09.2021r. w ramach wniesionej opłaty za szkolenie specjalizacyjne oraz kurs kwalifikacyjny odbywany w Ośrodku SIPIP, pielęgniarka i położna ma zapewnione wszystkie kursy specjalistyczne wymagane programem danej formy szkolenia. 

Logo SIP bip inter baner izbypielegniarskie v5 138x66px